CBSE Results

CBSE  RESULTS

 Class X

         Year

No. of students appered

No. of students Passed

Pass %

Name of 1st, 2nd & 3rd student with %

          2014-15

83

83

100

Khusboo Basera, Vikash Kumar, Bhaskar, Beetu Maan

           2015-16

78

78

100

 Ankit Sharma, Sandeep Kumar, Archana

          2016-17

83

83

100

 Parteek Jakhar, Rachit Saini, Umesh Kumar, Sapna, Deepesh Kumar

 

 

 

 

 

Year

Class 12th --   Science Stream

Class 12th -- Humanities

No. of students appeared

No. of students Passed

Pass %

Name of 1st, 2nd & 3rd  student with %

No. of students appered

No. of Passed

Pass %

Name of 1st, 2nd & 3rd student with %

2014-15

33

33

100

1. Ayush Anand (88.8%)

2.Rahul Verma (85.8%)

3. Rohit Singh (85.8)

19

19

100

1. Kalpana (89.4%)

2. Navideta Chahar (89.4%

) 3. Hem Singh (88.4%)

2015-16

34

34

100

1. Sunil Kumar (91.61%)

2. Ashish Verma (90.4%)

3. Ravinder Kumar (88.4%)

21

21

100

1.  Ravina Kumari (90.4%)

2. Puneet Sharma (89.4%)

3. Sonam (89.2)

2016-17

38

38

100

1. Vikash Sharma (91.2)

2.  Muskan Choudhary (90.8%) 3. Ajay Swami (90.6%)

32

31

96.9

1. Pushpendra Payal (89.4)

2. Ajay Kumar (88.4%)

3. Ravikant (85%)